Uppdateringar/Rättelser

 Flaskpost - Boken om allt - En hemsida av och om Peter Oltersdorf
Sidan om Mefistos bröder: Min vän Ubbe spelade inte i Järfällabandet Karlstad korv, utan istället i Orkester Styrvålt, tillsammans med bland annat den beryktade Krille Kravall. - Tack till Mårten för info.

A:s berättelse - tillagd 2010-08-24 och nåbar via Index och persongalleriet.

1979-1982, uppdatering september 2010 Vissa rättelser och tillägg i texten, bland annat att min vän Mia inte var med under resan till Åbo 1980, utan att det naturligtvis var Annie. Minnet är som sagt bedrägligt. Fem nya stycken är också tillagda under 1982 - tillagda 2010-09-07 - under "Den stora sorgen". Tack till SIF-Håkan och i synnerhet till Martina för deras tankar.

Min egen musik, februari 2011 Ny låt tillagd: Solen

Fel på många musikfiler, februari 2011: Det har visat sig att en mycket stor del av musikfilerna lider av en mer eller mindre kraftig distorsion. På grund av ett par åldriga hörlurar med dålig diskantåtergivning, samt på grund av att den adapter som medgav att jag använde just dessa lurar inte passade in i hörlursuttaget på datorn, utan bara i line-uttaget, så har denna distorsion inte upptäckts förrän jag av en händelse kom att använda ett par andra hörlurar i det därför avsedda hörlursuttaget.

Flertalet musikfiler måste därför mer eller mindre göras om ifrån början, en del till och med mixas om. Med min nuvarande energi- och aktivitetsnivå så är detta ett arbete som kan komma att ta väldigt mycket tid i anspråk. Du får helt enkelt lyssna på de låtar som går att lyssna på och ge dig till tåls. Problemet ska åtgärdas, men det kommer som sagt att ta tid.

Sextiotalet, uppdatering mars 2011 Stycke tillagt under "Låtsasvärldar" om Lego och finmotorik, samt under "Ein bißchen Frieden..." om mitt korta möte med en klarinett.

1972, uppdatering mars 2011 Stycken tillagda/modifierade under rubriken "De vuxna", angående en rätt ful handstil och en brist på social intelligens.

Sent 70-tal, uppdatering mars 2011 Stycken tillagda i slutet av "Karlstad", om försvunna leksaker och en barndom som skingrades och försvann.

1979, uppdatering mars 2011 Stycke tillagt om mitt, inledningsvis, klumpiga sätt att spela med plektrum.

Religionen, uppdateringar mars 2011 9.Flödet: Min gode vän Messerschmitt informerar om ett fysikaliskt experiment.  10. Det odiffentierade: Citat tillagda ur Bibeln och Koranen angående livets okränkbarhet och helighet.  12. Noa och djuren: Text delvis modifierad/tillagd angående förekomsten av "medlare" mellan Gud och den enskilda människan, exempelvis i formen av polyteism eller helgontro.  16. BUDSKAPET: Viss text tillagd, om varför varje budskap på denna jord, nedtecknat och läst av felbara människor, aldrig till fullo kan motsvara/återge ett i sig ofelbart budskap ifrån en ofelbar Gud.  21. Fel håll: Text tillagd angående att intigheten blott är ett tillstånd bland andra, givet den oändliga sannolikheten, plus min kritik mot humanismen - samt att jag tillfogat ett vackert textavsnitt i slutet av sidan, taget från den hinduiska skriften Bhagavad-Gita.

Generella modifikationer, mars 2011 Viss information som riskerat göra somliga personer i texten alltför lätta att identifiera, samt en del info som kan upplevas alltför utpekande på annat sätt - gällande främst personer som jag inte (längre) har någon relation till, liksom en del av den text som tuggar om samma sak en gång för mycket - som ger innehållet slagsida, har sordinerats eller tagits bort. Ingen av dessa modifikationer påverkar berättelsen i sak. Detta har gjorts helt på eget initiativ och kommer att ske då och då när andan faller på. De flesta kommande (viktigare) modifikationerna kommer att omnämnas här.

Rättelse, mars 2011 Det har felaktigt stått "Homy Hogs/Le slip" i länklistan "Andras musik" trots att det är två separata band. Det enda släktskapet är att Palle spelade/spelar i båda banden. Detta är nu ändrat. Tack till LT som uppmärksammade detta.

Min egen musik, april 2011 "Ny" låt tillagd (skriven redan 1985):
När kommer du hem?

Min egen musik, april 2012 Nya låtar tillagda:
Mina älskade
Jag finns

Sista stora uppdateringen, december 2012
Ny låt tillagd: Resa sig, samt 2012 års berättelse. Ett fel i koden till sidan om Skitmusikens främjande, som gjorde den omöjlig att se i vissa webbläsare, har fixats. Bild på symbolen "Chi Rho" har lagts till under 2007.

Sidorna om världshändelser och musikhändelser under 2012 kommer att färdigställas under början av 2013.

Andras musik I samband med den sista stora uppdateringen har också sidan med länkar till andras musik, punk och annat från tiden kring åttiotalets början, uppdaterats med en stor mängd nya länkar.

Till registret