Flaskpost
Boken om allt
10 år
2010 - 2020


Merkurius/Hermes är (bland mycket annat) gudarnas budbärare, förbindelselänken.

 En del av "Flaskpost - Boken om allt " - En hemsida av och om Peter Oltersdorf
Moralens dilemma

Musiken hör du genom att klicka på Merkurius ovan eller låttiteln nedan.


Ingen kul kille... Jag börjar förstå djävulen. Det är synd om satan, åklagaren. Han gör ju bara sitt jobb. Han prövar människorna och finner dem nästan alltid skyldiga; falska, fåfänga, förljugna, förhärdade, förtappade, i förnekelse av förtroendena de förverkat. Det är vinst varje gång. Hans misantropi och cynism måste vara gränslös vid det här laget, särskilt som han vet att människans ofullkomlighet redan är förutsedd av Domaren. Han vet att de får en typisk svensk rättegång, med straffrabatt och vård inom terminaltjänsten, samt att hela högen av halsstarriga Homo Sapiens benådas i slutändan.

Satan har fått alla kickar livet erbjuder, alla utom en, att ha fel om människan, att åtminstone en endaste gång under sin tjänsteutövning bli överraskad. (Historiens rättfärdiga gestalter är ju dessvärre bara myter). Den dag då någon av de varelser Gud skapat av lera till sist överraskar, så kommer varelsen av eld att slockna i en rökpuff som dansar lyckligt mot sin upplösning i himlen, skyldig till intet mer än sitt klimatavtryck...

Moralen håller människan ansvarig för sina handlingar, vilket kräver faktisk valfrihet. Det står i motsats till medkänslan, som bygger på att valfriheten alltid begränsas av diverse omständigheter. Vill man på en och samma gång vara både moralisk och medkännande så måste man därför inrätta en zon av omoral mitt emellan egenansvaret och omständigheterna, befolkad av de människor som man anser bär det fulla ansvaret för sin egen nöd. Moralen söker aldrig lösningar, den söker alltid syndabockar.

Inte kul alls... Moralen tillkommer dem som har råd med den, opportunismen tillkommer dem som inte har råd. Mellan de (moraliska) som oftast klarat sig bra i livet och de ("omoraliska" men på grund av sina omständigheter delvis omyndig- och oskyldigförklarade opportunisterna) som oftast inte klarat sig lika bra går en bro, rakt över de förvisades zon. Bron medger visst handelsutbyte av nödrop och protester åt ena hållet, samt av välgörenhet och diverse uttryck för medlidande åt det andra. Viss asylinvandring av "oskyldiga" tillåts in i moralens område givet att de gör avbön, i stort anammar majoritetens moral och avstår ifrån sin opportunism, samt uttryckligen också tar avstånd ifrån zonens förtappade själar.

De förvandlas därmed till det moraliska haremets eunucker. Snöpta av majoritetens moraluppfattning tillåts de på nåder delta i moralismens kollektiva bekräftelseorgie, men berövade möjligheten att befrukta den med vidden av sina erfarenheter. De reduceras till offer, just de offer moralen kräver för att kunna sy sig en medkänslans kostym av människohud. De "oskyldigas" kritik hanteras som ett spädbarns hungerskri, man halar fram tutten och hoppas att de ska låta sig nöja, man bekräftar och tröstar.

Kritik ifrån de förtappades zon ignoreras eller avfärdas däremot helt och hållet. De som förvisats är inte välkomna att dela med sig av sina erfarenheter och känslor. Att utesluta dem ur samtalet är nämligen nödvändigt ifall man vill upprätthålla moralen, eftersom kunskap och förståelse annars skulle förvandla den till insikt, empati, nåd och pragmatiska lösningar.

Moralen står naken mitt i sitt förljugna paradis och skyler sig hjälpligt med sitt lilla fikonlöv av malplacerad och mestadels spelad indignation, en yrvaken och förvirrad främling i den Guds natur där konkurrens, kreativitet och opportunism frambringat och alltjämt frambringar ständigt nya beteenden, former och lösningar. Förvärvet av kunskaper som i teorin medger en separation av gott och ont ger ingen rätt att (i Guds namn) döma människan eller att godtyckligt bryta ner hennes outgrundliga väsen i olika kategorier.

Människan är inte i stånd till att avge någon moraliskt rättfärdig dom över medmänniskan och jordisk rättvisa förblir sålunda en omöjlighet. Moralen fungerar på sin höjd hjälpligt som översiktskarta, men beskriver aldrig fullt ut den ständigt föränderliga terrängen. Medkänslan och förståelsen är däremot utan gränser och kategorier, de förmår att omfatta hela skapelsen.

Ingen kul kille han heller... Globaliseringen kräver två fundamentala insikter för att lyckas, för att mänskligheten ska överleva. Den ena är att vi är en enda mänsklighet, att människan är en fastän många. Den andra är att konkurrensen är evig, att den är evolutionens motor. Det innebär i sin tur två saker: dels måste vi upprätta en basal global resursfördelning och rättsordning som i praktiken möjliggör varje människas okränkbara livsrätt, dels får inga hinder finnas för den enskilda människan att utveckla och gestalta sig själv som fri individ, annat än den gräns där hennes frihet börjar inskränka på andras möjligheter till detsamma.

Lyckas vi inte upprätta en global ordning av rättslig och ekonomisk grundtrygghet, fullständig uttrycksfrihet och fri konkurrens så kan inte mänsklighetens fulla potential uppnås och då kommer vi inte att överleva på den här planeten - inte heller kommer vi att varken ha rätten till eller ens förmågan att kolonisera någon annan planet. Vi försvinner som art. Det är i så fall av godo. Självrättfärdigheten fyller ingen evolutionär funktion. Likväl hoppas jag på en rymdålder på riktigt, på att de människor som en dag anträder mänsklighetens största upptäcktsfärder är värdiga förtroendet - inte att de är desperata klimat- och krigsflyktingar i ett förtvivlans Aniara.


  Empati för djävulen mp3

  Du var mitt allt
  en kärlek i all evighet
  det levande ord som var profet
  gav en liknöjd mänsklighet
  Den blev mitt fall
  Jag blev både äcklad och förskräckt
  inför vad Din skapargärning väckt
  Jag miste min respekt.

   Minns ännu himlarnas ljus
   minns ännu kärlekens rus
   och den beröring som jag kände
   Allt flödade ut
   ur Källan som är utan slut
   Men det som funnits där förut
   försvann i de eldarna jag tände
   ett ömkligt substitut

  Gud gjorde gröna små äpplen...


  I ditt paradis
  levde de gott av vad de fann
  Jag lärde dem allting som jag kan
  och deras förnöjsamhet försvann
  Minns hur jag föll
  föll genom tid och genom rum
  Jag backade aldrig ens en tum
  så eldfängd, trotsig och dum

   Minns...

  De bönar och ber,
  de själar som tvingas göra bot
  i riket av aska, eld och sot
  De tror att jag är ett hot
  men borde förstå
  att de möter det som de själva är
  och elden är den de själva bär:
  sina ändlösa begär

  Ska detta pack
  som odlar sin självrättfärdighet
  som ingenting lär och inget vet
  straffas i all evighet?
  Hur stor är Din nåd?
  Som Arjuna fruktar jag min strid
  den som i alltets sista tid
  avgör vem som tar vid

  - Ett barn på en vit häst bland ruiner
  i sin blodröda mantel där solen skiner

   Minns ännu himlarnas ljus
   Minns ännu kärlekens rus
   Minns ännu svalkan som jag kände
   när hon tömde sina krus
   Otörstig min själ, sval min hud
   för genom kärlekens bud
   släcktes de eldarna jag tände
   Min Gudinna, min Gud!

  ©2020 Peter Oltersdorf


Jag ville vara en stråle klar, ett litet solsken för mor och far...
Kalki
Kalki, guden Vishnus sista avatar (uppenbarelseform) som enligt hinduisk tro ska komma i slutet av denna tidsålder.

Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter "Trofast och sannfärdig", och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon voro såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är "Guds Ord". Och honom följde, på vita hästar, de himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent.

Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: "Konungarnas konung och herrarnas herre".

Och jag såg en ängel stå i solen, och denne ropade med hög röst och sade till alla fåglar som flögo fram uppe i himlarymden: "Kommen hit, församlen eder till Guds stora gästabud, för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar, kött av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och trälar, både små och stora". Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara.
Ur Bibeln, Uppebarelseboken 19:11-19


Det rinner till, sa flickan... Ska vi dansa först?


Till Flaskpost - Boken om allt


Flaskpost
Boken om allt
10 år
2010 - 2020

Till Flaskpost - Boken om allt