Till Flaskpost - Boken om allt
Till Flaskpost - Boken om allt
Till Flaskpost - Boken om allt
Triptykbild

PK mp3

Dansar mp3

Ingenting mp3

Ifall du använder Edge som webbläsare, ifall länken inte funkar, ifall du gillar ljudeffekter och större bild - klicka här!

  PK

  Det står en död man i ett rostfritt kök
  De ska ha gäster och han brässerar lök
  En livlös kvinna med en svindyr kniv
  skär av ett annat svin som också mist sitt liv

  "Välkomna, stig på!"
  Se fyra mumier kring en låda vin.
  De konverserar stelt och äter av nämnda svin
  De blir snart glada av vinet som de får.
  Gladast blir värdparet - när gästerna väl går!

  Men först så ska de höra på:
  "Vår äldsta dotter med fru bedriver dagis i stan
  HBTQ-certifierat, för flyktingbarn
  Vi reste till fruns hemland, CO2-neutralt, havsutsikt
  Och hur var ER semester?
  - Förresten, har du gått upp i vikt?!"

  Se upp för de politiskt korrekta, fördomsfria och perfekta
  Ingenting hos dem är äkta och när lamporna är släckta
  är drömmen att få aga barn, mörda grannen, rensa hela stan

   Jag tror inte längre man kan stå och slå
   mot dem som inte är som vi
   - som tycker si och tycker så
   Vem är fin, vem är ett svin?
   Man dömer utan att förstå
   och så kan man ju inte hålla på

  Vår tids häxa är nazist eller pedofil
  men frånsett dessa så har mobbingen bytt stil
  till en tävling i fitness, PK, ekologisk mat
  Närodlat hat serverat på ett silverfat

  Här vill ingen minnas hur de slog
  hur de flinade medan de pinade,
  hur de förtvinade - och dog!

   Jag tror inte längre...

  Det är en dag i morgon, visst dags för nån refräng
  Efter en lyckad show vill värdparet i säng
  Små barn bevittnar de vuxnas ärevarv
  Livspusselproffsen lämnar slaktmasken i arv

  Men det blir alltid någon kvar
  någon som masken inte verkar passa på
  en deformerad elefantman eller så
  som inte ryms vid hoarna där svinen trängs
  den som sorteras under "övrigt" och förträngs
  den som lämnas ensam kvar, ensam kvar i alla sina dar

   Jag tror inte längre...

  Man dömer utan att förstå
  att då så lämnas någon kvar
  även av dem som gärna vill föreställa
  medelklassintellektuella
  De kramar dig, det är en fälla
  för de är avlopp och du en källa

  Finns ingen äkta insikt, ånger, skuld
  hos denna mänsklighet som inget minns, inget vet,
  men tror sig ha ett hjärta utav guld
  - Ja, de tror sig ha ett hjärta utav guld!

   Jag tror inte längre...
   Man dömer utan att förstå
   Och så tror jag inte längre man kan hålla på

   Jag tror inte längre...
   Och så kan man ju inte hålla på!

  © 2015 Peter Oltersdorf


 

  Dansar

  Hon har så svårt att sitta still
  Hon dansar när hon vill
  över land och över hav
  i jonosfär och djuphavsgrav
  Överallt där dansen går
  har den lämnat sina spår
  Människan i kollektiv
  hon dansar för sitt liv

   Alla dansar för sig själva
   tillsammans men helt själva

  Hon har förlorat sin natur
  kan aldrig mera bli ett djur
  Drömmen om flocken har hon kvar
  plats för alla och envar
  Hellre älskad, varm och sedd
  än ensam, kall och rädd
  Så hon flyr sitt inre djup
  men dansar mot ett stup

   Alla dansar för sig själva
   tillsammans men helt själva
   Inom oss, liksom en älva
   som med nätta steg får hjärtan att skälva,
   sker en inre dans som ska omvälva
   allt vi känner

  Grannar, vänner
  är ännu fångar i en dans
  som inte leder någonstans
  utom till avgrundens rand
  dit man dansar hand i hand
  Lossa greppet, låta bli,
  våga släppa någon fri,
  gå därifrån, sitta ner

   - det är då man ser
   att alla dansar för sig själva
   tillsammans men helt själva

  Ingen ser en liten älva
  Hon dansar inuti ditt bröst
  din tomhet, själ och inre röst
  Utan gestalt, men vid ditt bord
  En evig tystnad och ett ord
  Benämnd av många, utan namn
  En ocean, liksom en hamn
  Närmare än din egen hud
  utan hårda bud

   Vi dansar för oss själva
   tillsammans men helt själva
   Inom oss sker en annan dans
   som ska omvälva allt vi känner
   Många ränner
   hela livet efter nån att följa
   Ensamheten kan inget dölja
   när vi dansar för oss själva

   Vi dansar vidare

  Den dag då kedjorna brister
  den dag då du mister dem som tog emot dig,
  just då - ensam med allt det hemska,
  om du ännu kan älska -
  kan bli den dag då du inser att du är den älskade

  ©2015 Peter Oltersdorf


 

"Definitionen av dårskap är att upprepa samma beteende och förvänta sig ett nytt resultat"

Fritt efter uttalande tillskrivet Albert Einstein,
men med omtvistat ursprung


Kommentar

Våra politiska, ekonomiska och sociala val uttrycker vår efterfrågan. De slår ut partier, varor, tjänster och människor som vi inte gillar eller behöver. De bygger våra exklusiva och normativa (kulturella) identiteter och tillhörigheter. Valen är inte alltid rationella, för i så fall skulle sådant som utseende, etnicitet, tro, åsikter, sexualitet och kön inte påverka vilka vi väljer att samverka med.

Selektiviteten som sådan har gynnat oss som art, men istället för att erkänna och hantera den som ett normalt beteende har vi låtit en idealistisk och i grunden romantisk människosyn skuldbelägga de individer och grupper som "väljer fel". Vill vi ha sociala och ekonomiska system som kan hantera diskriminering och utslagning på ett pragmatiskt vis så måste vi erkänna selektiviteten som naturlig och sluta moralisera.

Medlidandet och medlen reserveras idag ofta åt de grupper som bäst marknadsfört sina historiska lidanden, minoriteter såväl som sjuka och funktionshindrade. Identitets- och kompensationspolitik börjar gradvis fasa ut generell rättslig och ekonomisk trygghet. Övertron på vår förmåga att skapa rättvisa har steg för steg fört oss mot ett handläggarvälde och en snårskog av riktade skatter, försäkringar, bidrag, avdrag, samt särlagstiftning och nyspråk.

Vår tids politiska korrekthet erbjuder emellertid dåligt skydd åt dem vars marginalisering inte sammanhänger med någon lättidentifierad egenskap eller grupptillhörighet. - Vill man avfärda någon finner man som regel alltid skäl till det.

Istället för att ha enkla generella system som grundas på mänskliga rättigheter, behov och beteenden så har vi en rad differentierande system med ständigt återkommande bidrags-, avdrags- och diskrimineringsskandaler. Särskiljande system av den sort vi har idag kan tyvärr bara fungera optimalt ifall de är omnipotenta, totalitära och allvetande.

Vill man nå total ekonomisk rättvisa så krävs en lika total kännedom om varje enskild människas arbetsförmåga och övriga tillgångar, alltså en närmast gudalik allkunskap som ingen enskild handläggare eller myndighet någonsin har varit eller kommer att vara i närheten av. Den enskilda människan är den som själv bäst kan bedöma sin arbetsförmåga, samt vem eller vilka hon vill umgås och samverka med, eller i förekommande fall anställa.

Enskilda människors prestationsförmåga och ekonomiska aktivitet varierar från nästan noll till nära nog mirakulösa insatser. Våra generella allmänmänskliga behov är däremot så gott som identiska. Eftersom vi inte förmår att objektivt bedöma vilka som är rättfärdiga och värdefulla, vilka som är orättfärdiga och värdelösa, så har vi inget annat val än att se varje människoliv som likvärdigt, som heligt.

De enda rättfärdiga system vi kan åstadkomma är därför sådana som i görligaste mån förhindrar brott, skada och sjukdom samt sådana som ovillkorligen garanterar uppehället - system som i möjligaste mån bör göras blinda och automatiserade för att inte i onödan administrera den felbara och i slutändan subjektiva mänskliga åtskillnaden.

Det som främst driver våra samhällen liksom vår konsumtion och produktion, utöver tillfredställandet av de allmänmänskliga basbehoven, är de uppsättningar av materiella och immateriella attribut som är knutna till våra respektive identiteter och tillhörigheter. - Hur, vad och var vi äter, bor, arbetar, färdas, vad vi äger samt vilka människor och sociala sammanhang vi väljer eller väljer bort formar således inte bara våra identiteter och tillhörigheter utan utgör också vår samlade miljöpåverkan.

Det krävs ingen inskränkning av vår ekonomiska och sociala valfrihet, av vad vi köper, vilka vi umgås och samverkar med eller hur vi i stort formar våra tillhörigheter och identiteter. Däremot bör ett samhälle vars politiska val är marknadsekonomin betala det fulla priset för sin miljöpåverkan samt försörja dem som detta samhälle socialt och ekonomiskt utesluter. - Vi rår varken för eller på våra flockbeteenden och måste därför organisera oss i enlighet med dem, liksom vi måste organisera oss i enlighet med det kretslopp som vi är en del av.

I en tid av omedelbar global kommunikation och konkurrens behöver identiteten och tillhörigheten inte längre vara lokal. Det har aldrig varit lättare än nu att undgå omgivningens motstånd och ifrågasättanden. Aldrig har det varit enklare att finna/skapa en ny bekräftande omgivning, man hittar alltid sina likar någonstans.

Våra artspecifika beteenden har fått en global arena att verka på, där det inte enbart är det mänskliga medvetandet som interagerar utan i lika stor utsträckning det omedvetna. Frågan för dagen är om det globala smörgåsbordet föder diversitet och nya problemlösningar eller om det snarare konsoliderar och stärker befintliga beteenden och preferenser.

Vill man synas i den globala konkurrensen gäller det nämligen att renodla sin särart och sitt budskap. Tydlighet stärker identiteten och tillhörigheten inom gruppen såväl som utåt. När man betraktar historien, när man ser hur olika etniciteter och kulturer trots ett drygt århundrade av modernitet håller fast vid sedan länge obsoleta och irrationella sedvänjor, så inser man raskt att den globala kommunikationens främsta funktion är att tradera omedvetna beteenden.

Det fria valet på nätet och annorstädes blir aldrig friare än vad graden av självinsikt och kunskap samt graden av socialt och ekonomiskt oberoende medger, liksom behovet av bekräftelse. Bekräftelsebehovet är som starkast hos de obekräftade, hos dem med svag ekonomisk och social status, hos dem som söker kompensation. Det mesta i våra liv handlar om social positionering, om tillhörighet, trygghet, bekräftelse och samarbete - men också om makt.

I en demokrati är makten beroende av bekräftelsen från en stor mängd människor som i sin tur befinner sig i även andra (hierarkiska) socioekonomiska beroenden. Dessa beroenden utgör identitetens och tillhörighetens hörnstenar. Socialt och ekonomiskt existerar vi inte utanför våra sammanhang, inte utan våra attribut och nätverk.

Som individer har de flesta av oss mycket begränsad kontroll över dessa ömsesidiga beroenden. Det leder till ansvarsdiffusion. Ju mer vi är tillsammans desto oansvarigare blir vi, desto mindre benägna blir vi att förändra beteenden som hör ihop med våra tillhörigheter/identiteter. Kollektivt företar vi oss huvudsakligen bara sådant som är allmänt accepterat. Vi tillämpar kända lösningar.

När detta skrivs, i december 2015, så har ett flertal av världens politiska ledare just undertecknat ett av många bejublat klimatavtal - ett avtal som är lagom urvattnat för att passa flertalet och som därför inte på allvar kommer att förändra kollektiva beteenden. Vi sitter alltjämt fast i samma beroenden och lär som kollektiv bete oss likadant efter detta avtal som efter alla kommande avtal.

Människohjärnans belöningssystem kan förvandla vilket behov som helst till ett begär, till ett beroende, det gäller inte minst vårt behov av social bekräftelse. Tyvärr är det så att missbrukare vars enda umgänge är andra missbrukare sällan lyckas bryta sitt missbruk - så vart tar vi vägen ifall missbruket är artspecifikt, ifall det omfattar hela mänskligheten? Jag ser ingen annan lösning är att vi som individer frigörs från våra beroenden - och basen för alla andra beroenden är det ekonomiska beroendet!

Dagens särskiljande välfärdssystem är rotade i en ackumulativ tillväxtekonomi som möjliggjorts av att man belånat framtiden genom långvarig generell undervärdering av mångas arbete, liksom av naturresurser och framtida miljökostnader, något som lett till att både nationella och globala resurser har sålts ut till underpris eller ödelagts. Naturresurserna och befolkningarna ligger (migrationen till trots) båda alltjämt under nationell kontroll, så ifall något ska ske inom dessa områden och i rimlig tid så måste det ske nationellt.

En korrekt prissättning på naturresurser vad gäller totalkostnaden för utvinning, produktion och tillhörande miljöeffekter åstadkoms bäst genom riktad vetenskapligt grundad beskattning. Att exploatörerna söker sig dit där det är billigast kan man som nation inte göra något åt, marknaden är fri, men någon nation måste likväl ta de första avgörande stegen.

Ekonomins, ekologins, livets och materiens gemensamma grundprincip är kretsloppet. Ackumulation utan cirkulation fungerar som ett parti Monopol. När alla utom en är skuldsatta och endast vinnaren återstår så är spelet över. Då varken säljs eller köps något mer. Då är ekonomin ödelagd, liksom troligtvis också planeten.

Vad gäller priset på arbete så måste den sammanlagda ekonomiska aktiviteten i ett land täcka kostnaden för befolkningens sammanlagda basbehov. Detta kräver dels en fungerande (i förlängningen global) ackumulation/beskattning och distribution av erforderliga medel och dels en fri och dynamisk marknad som kan generera dessa. Kan man garantera att basbehoven tillfredsställs så kan prissättningen på arbete vara fri, man kan låta inkomsttryggheten ersätta anställningstryggheten.

Två reformer bör av etiska, ekonomiska och miljömässiga skäl ske snarast i Sverige. Den ena är en allomfattande skatteväxling till en transaktionsskatt, alltså en generell procentuell beskattning av alla transaktioner via banksystemet, med riktade (variabla) miljöskatter som enda differentierande undantag, vilket i praktiken innebär en beskattning av vår samlade ekonomiska aktivitet. Vinsterna må hamna på Cayman Islands eller kanalöarna, men omsättningen finns här!

Den andra är en generell ovillkorlig basinkomst som gradvis fasar ut övriga bidrags-, låne-, pensions- och försäkringssystem. - Inkomstförsäkringar är en sak för marknaden och inget som stater ska syssla med. Sveriges organisationsgrad medger en skattereform och en fördelningspolitik som fyller ut tomrummet i samhällsbottnen efter det kapital som den ackumulativa tillväxtekonomin annars låser fast i toppen.

Med merparten av samhälls- och marknadsaktörerna låsta i olika beroenden så är både demokratin och den fria marknaden i praktiken tillgängliga endast för ett litet fåtal. Vi behöver maximera antalet normativt fria och ekonomiskt oberoende människor för vilka den sociala acceptansen och/eller statusen är av ringa eller ingen betydelse.

Det behövs fler konkurrerande beteendemässiga alternativ till förvärvet av social och ekonomisk makt/ status genom konsumtion, ackumulation och social exklusivitet. Vi måste låta det mänskliga bekräftelsebehovet finna nya vägar. - Individer kan i bästa fall frigöra sig från artspecifika flockbeteenden, flockar kan det inte.

Allting mellan den ovillkorliga rätten till liv och eutanasin är hyckleri. Det existerar ingen relativ livsrätt. Du måste välja. Jag talar inte om de starkas frihet. Den har alltid funnits, de rikas, smartas och starkas frihet. Jag talar om den frihet som inte blåser i lur för sig. Den är inte spektakulär, den kräver inga attribut. Jag talar om den frihet som framväxer ur en kärlek som inte kräver sitt. Den friheten uppstår inte genom att erövras, den uppstår genom att man släpper någon fri.

Om vi inte snarast och i görligaste mån ger upp våra (organiserade) anspråk på varandra, om vi inte frigör oss själva och varandra ifrån onödiga bindningar, förväntningar, beroenden och ålägganden, både som individer och grupper, så överlever vi sannolikt inte som art. Det är inte våra generella behov som dödar oss, utan våra specifika begär! - Och eftersom vi alla ändå lär fortsätta att både konsumera och diskriminera, låt oss alla betala.

©2015 Peter Oltersdorf
 

  Ingenting

  Det leder till ingenting
  ingenting - det jag gör
  Ett helt liv av ingenting
  Hörs jag är det för att jag stör friden
  Jag kommer från ingenting
  och det är dit stegen går
  Blytunga steg mot ingenting
  så varför lämnar de aldrig ett spår?

  Som kommet ur ingenting
  det flödar ut hela tiden
  Och blir åter till ingenting
  ingenting - det vi gör
  En sömn och ett evigt ingenting
  där drömmar föds
  men där drömmaren dör

  Jag tänker på ingenting
  i kärlekens famn
  Där två blir till ett och till ingenting,
  blir kroppar med ordlösa namn
  Ingenting heter min kärlekssång till dig

  Som kommet ur ingenting
  allt skapat, allt älskat, allt glömt, tiden
  Det leder till ingenting, ingenting - det vi gör
  En sömn och ett evigt ingenting
  där drömmar föds
  de drömmar som vi lever för

  Tänk att som pilgrim nå ingenting,
  nå det förlovade land
  Där människorna kräver ingenting
  Men jag tvivlar, undrar
  - Sker det nånsin?

  Jag ger dig mitt ingenting
  Det är allt du kan få,
  för jag orkar inte bära dig
  och det finns gränser för vad jag kan förstå
  Hör nu på:
  Jag har Ingenting alls, vill du dela det med mig?

  © 2015 Peter Oltersdorf


 

Till registret

PK mp3

Dansar mp3

Ingenting mp3
Till registret