Till registret ...the whole truth...

Inledning

Tillbaks till förordet

 Flaskpost - Boken om allt - En hemsida av och om Peter Oltersdorf
Praktiska detaljer om hemsidan

Hemsidan har kommit att få en utformning där du kan följa olika spår. Du kan följa själva berättelsen, du kan följa musiken - dels min egen (både texter och mp3-filer med själva musiken) och dels andras musik (länkar till svenska tidiga punk- och åttiotalsband, huvudsakligen ifrån Stockholm) - liksom att du också kan se vilken musik som var populär vart tionde år, alltsedan jag föddes; 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 och slutligen 2012.

Du kan göra detsamma med de större händelserna och nyheterna ifrån dessa år. Skulle du tillhöra dem som var med, då det begav sig, eller bara är allmänt nyfiken så kan du också följa berättelserna om mina olika band, vilka det länkas till med bilder/logos på respektive bandnamn under de aktuella årtalen, eller på index/registersidan, med flera ställen (och på bandsidorna finns i somliga fall länkar till mp3-filer).

Till alla semiprofessionella musiker och ljudnördar vill jag säga följande om mp3-filerna: Merparten av låtarna är inspelade från gamla kassettband av synnerligen varierande kvalitet, somliga band var mycket skadade. Därför så varierar självfallet också ljudkvalitén i samma utsträckning, eller snarare mer. Under processens gång så konstaterade jag nämligen också att i ungefär en tredjedel av fallen så uppstod en märklig "vågrörelse" i ljudet, som bestod i att diskanten växelvis tilltog och avtog när jag brände låtarna på CD, alltså i form av ljudspår.

Trots att jag har provat att spela in låtarna på nytt, samt att editera dem i olika program så har jag inte helt lyckats eliminera felet. Låtarna funkar dock fortfarande hyfsat bra att spela på dator, de låter bara inte bra på skiva. Problemet gäller endast (vissa av) låtarna ifrån kassettbanden. De mp3-filer som är gjorda utifrån digitala originalinspelningar är helt skadefria. Emellertid så lider även dessa ibland av dåligt ljud, vilket får tillskrivas en kronisk brist på pengar - vilken förstås i sin tur medfört att den utrustning och de programvaror jag varit hänvisad till har varit av enklaste slag. Tro mig, det är ett mirakel att det hela trots allt låter så pass bra som det gör.

    Tillägg, februari 2011: Det har visat sig att en mycket stor del av musikfilerna lider av en mer eller mindre kraftig distorsion. På grund av ett par åldriga hörlurar med dålig diskantåtergivning, samt på grund av att den adapter som medgav att jag använde just dessa lurar inte passade in i hörlursuttaget på datorn, utan bara i line-uttaget, så har denna distorsion inte upptäckts förrän jag av en händelse kom att använda ett par andra hörlurar i det därför avsedda hörlursuttaget.

    Flertalet musikfiler måste därför mer eller mindre göras om ifrån början, en del till och med mixas om. Med min nuvarande energi- och aktivitetsnivå så är detta ett arbete som kan komma att ta väldigt mycket tid i anspråk. Du får helt enkelt lyssna på de låtar som går att lyssna på och ge dig till tåls. Problemet ska åtgärdas, men det kommer som sagt att ta tid.

Musikfilerna, som alla är i mp3-formatet, är alltså tagna dels ifrån mina egna ljudfiler, dels ifrån de kassetter jag återfann i samband med flytten till Söder. När det gäller mitt gamla band Lantmännen så rör det sig om demokassetter som vi lät producera och skicka ut till diverse musikförlag och skivbolag. - Filerna med Parias musik utgör ett undantag. Dessa är istället gjorda utifrån ett par av de CD-skivor som Peter gav mig i samband med att han gjorde sin hemsida, där han hade digitaliserat inspelningar ifrån både repningar och konserter gjorda under det tidiga åttiotalet.

Förvisso hade jag i kassettlådan en inspelning, som jag först hade tänkt använda, vilken var identisk med en av dem som Peter hade gjort - men Peters skivor höll bättre kvalitet så det fanns inget skäl till att inte använda dem istället. Det är endast en låt på hemsidan som kommer ifrån Paria-kassetten, "Nattens lögner", eftersom denna var den enda Parialåt som inte förekom (i sin helhet) på någon av Peters skivor.

En fyra och ett halvt år lång resa sker naturligtvis inte utan missöden. En sisådär tio till tjugo procent av det skrivna materialet är helt enkelt spårlöst försvunnet. Sannolikt har jag vid något tillfälle, då jag gjort backup, sparat gamla filer ovanpå de nyare istället för tvärtom. Jag har nämligen, mer eller mindre, tillämpat ett system med rullande backup där jag använt olika usb-minnen.

Detta betyder förstås att ifall jag nu, så att säga, sparat åt fel håll så blir det en förhållandevis lång tids arbete som försvinner i tomma intet. Det kan i värsta fall röra sig om ett par månaders arbete. Emellertid avser jag att så småningom gå igenom de mångtaliga backuper jag gjort. Har jag tur så återfinner jag måhända en eller annan av de försvunna texterna och bilderna. I annat fall så får jag väl återskapa det som jag kan återkalla ur mitt eget minne, istället för ifrån usb-minnnena.

Av olika skäl så har det inte varit görligt att kontakta alla de personer som på det ena eller andra sättet figurerar på den här hemsidan, i berättelserna med mera. Det skulle ha resulterat i ett evigt dividerande med en mycket stor mängd människor om sidans utformning, samt att det skulle ha varit i det närmaste ogörligt att förklara för alla vad själva hemsidan går ut på, i synnerhet eftersom jag (särskilt inledningsvis) inte ens själv visste det. Jag har alltså valt att ställa dig och alla andra inför fullbordat faktum. Klagomål får jag ta senare.

All text och musik på den här hemsidan är skriven av mig själv, Peter Oltersdorf. Så långt allt väl. Men om och ifall här finns något innehåll som du har något att anföra emot; det må vara av personliga, moraliska, legala eller andra skäl - så skriv en rad. Ifall du kan anföra giltiga och goda skäl så kommer jag givetvis att avlägsna det aktuella innehållet.

Dock finns en annan aspekt - som i mina ögon är betydligt intressantare än vad som eventuellt kan/bör avlägsnas - nämligen vad DU kan TILLFÖRA hemsidan! Minnet är nämligen inte rättvist. Det finns säkerligen ett och annat att säga om de händelser som tilldragit sig för många år sedan, händelser som kan ha försvunnit ur mitt eget minne eller förvanskats under tidens gång, men som kanske ännu är levande i ditt. Tveka inte att skriva din egen version!

Jag kommer med glädje att publicera de berättelser - och rättelser - som kan skänka nytt ljus över historien, även sådana som jag kanske för mitt eget vidkommande finner så pinsamma att jag börjar svettas! Jag ska försöka undvika att censurera. Ifall jag figurerar i dessa berättelser så skriv helst om mig i tredje person. Det blir lätt lite konstigt med "du" i en text som läses av andra.

Detta är i första hand min PERSONLIGA hemsida och således inte ett allmänt forum, exempelvis om punken i Stockholm under sent sjuttiotal och tidigt åttiotal. Jag kommer alltså (med största sannolikhet) inte att publicera berättelser av eller om människor som jag inte känner eller har ett levande minne av. Ett undantag från den regeln gäller tidiga medlemmar i den inofficiella sammanslutningen "Skitmusikens främjande". Jag fann i min kuriosalåda två adress- och telefonlistor ifrån (gissningsvis) 1979 över de allra tidigaste medlemmarna. Hemsidan innehåller därför också ett upprop till dem.

Jag avser att underhålla den här hemsidan/boken (när andan faller på) fram till och med det år då jag fyller femtio, vilket är år 2012, därefter tänker jag låta det förflutna få vila i frid. När (och om) jag fyller femtio avser jag sedan att hålla en stor fest för dem jag tycker om - och har tyckt om, för dem som haft betydelse i mitt liv. Det är min önskan att jag då ska ha något att fira. Skulle så inte vara fallet så tänker jag inte hänga läpp för det. Jag är härmed färdig med mitt förflutna. Jag avser att från och med nu leva i just detta nu, tills den stund då Gud tar mig härifrån.

Jag hoppas att åtminstone någon eller några av de texter, bilder, länkar och låtar som finns på sidan ska vara dig till glädje.

Med vänlig hälsning
Peter Oltersdorf

PS: Du som använder webläsaren Opera lär märka att du inte hamnar direkt på underrubrikerna när du klickar på länkar till olika textfragment/underrubriker, utan ung. 1 - 1 ½ stycke under dem, så du måste dessvärre scrolla upp en liten bit. - Och ifall någon undrar över varför jag i texten skriver exempelvis Mamma, Pappa och Mormor med en inledande versal, så gör jag detta när jag använder orden som egennamn. DS.
 


Ifrån början

Till registret